Me-ta-mòr-fo-si

Exposició d’Art Sonor 
ME-TA-MÒR-FO-SI

La cartografia a través de l’escolta.
El mapa com a un dispositiu de comunicació de pràctiques subversives, dissenyades per  desestructurar o re-mapejar categories hegemòniques de representació.

De Ebe Giovannini, Páolo Carretero Brandes  i Malu Hatoum
Amb la col·laboració de Pere Blanco Molina i del Máster en Art Sonor UB

Del 21 de novembre al 19 de desembre de 2019
Inauguració: dijous, 21 de novembre, a las 19h.
Centre Cultural Sant Josep

Els mapes s'originen a partir de la tradició visual de projectar el món. No obstant això, quins elements ens farien relacionar-nos amb un mapa quan n’escoltem un?
Si els mapes són inherentment visuals, és possible participar “escoltant” una lectura cartogràfica?
A l'altra banda del procés de lectura, com expressar en sons la percepció d'un lloc, o la sensació que tens en experimentar-lo?
En resum, com succeeix en ell? Com es processa en el camp sonor el mapeig de les experiències dels llocs?
Performances d’artistes del Màster en Art Sonor de la UB
.
Quizá no hay nada más político que el ejercicio de la escucha. Es decir: suspender el flujo propio del lenguaje y escuchar el del otro, y lograr la construcción del lenguaje común.
Y esto ,-la escucha- ¿cómo se rompe? Pues se rompe con todo tipo de ruido.

Potser no hi ha res més polític que l'exercici de l'escolta. És a dir: suspendre el flux propi del llenguatge i escoltar el de l'altre, i aconseguir la construcció del llenguatge comú.
I això -l'escolta- com es trenca? Doncs es trenca amb tot tipus de soroll.