Imatge fragmentada

Imatge Fragmentada

Fotografíes de Pilar Baena Parra, Juan Manuel Gasión, Antonio Trujillo i Ramón Escurriola

Del 13 de febrer al 5 de març del 2020
Inauguració, dijous 13 de febrer a les 19h
Centre Cultural Sant Josep

La intenció d'aquest projecte està relacionada amb la forma d'obtenir una imatge. D’aquesta manera intentem mostrar alguna cosa mes.
La lectura fotogràfica implica nombrosos components i possibilitats. Cal recordar que una fotografia, qualsevol fotografia, no és una presentació ni un reflex del món, sinó una representació, una interpretació.
Mai oblidem que el fotògraf sempre ens ofereix el seu punt de vista.
No pretenem distorsionar o enaltir la realitat per obtenir una foto espectacular, sinó mostrar-la de una forma diferent mitjançant aquest collage d'imatges, dotar les fotografies d'un nou significat.
Podríem dir que ens proposem a través d'aquest treball, una nova forma de veure el món.
Un món complex i fragmentat, desconstruint monuments arquitectònics icònics i paisatges urbans.